Montering

Bestillingsopplysninger                Butikknavn:                                             Bestillingsdato:

Fornavn.  

 

Etternavn.  

 

Adresse.  

 

Postnummer.   Poststed.   Epost@.

 

Telefon.   Mob.

 

 

Montering av varmepumpe. Type. Antall.
Standard montering

Ja             Nei             Næring

 

   

 

Hvis nei; info  

 

 

 

Standard Montering:   Rør og kanaler inntil 4 meter mellom innerdel og utedel. Braketter til grunmur og trevegg. Plassering av innerdel på yttervegg samt et hull i trevegg.     

Næring: Installasjon i næringseiendommer krever ofte spesielle løsninger og regnes ikke som std. Montering. Det må medregnes ekstra kostnader ved montering. Hvis du er usikker så er du velkommen til å kontakte oss på post@tlv.no

Informasjon om huset:       

Størrelse m2   Vegg Tre                Mur                Betong          Vet ikke
Hvilke etasje skal det monteres   Enøk tiltak de siste årene Ja                       Nei 
Ca. byggeår   Adkomst til huset Bra                      Dårlig 

Priser for tillegg.

Ekstra hull i tre: 250,- Betong/tegl  inntil 12 cm:700,- Bakkestativ høyde 40 cm : 800,-
Hull i leca/siporex:250,- Betong inntil 30 cm: 1800,- Lav grunnmursbrakett :600,-
Plasserings av innerdel på innervegg: 300,- Rør/kanaler per meter: 500,- Kjøring uttover 50 km fra salgssted: 17 kr/km
Stigetilegg over 2 meter.500,- Kjølemedie : Må etterfylles ved lengre strekk, egen sats Trevegg utover 15 cm til 30: kr 500

Trevegg mellom 30 til 45 cm: kr 800

NB! Elektrisk arbeide er ikke inkludert og skal utføres av fagfolk. Jordfeilbryter og jordet stikkkontakt er påbudt. Det anbefales at dette bestilles etter vi har montert varmepumpen siden det både kan være stømtilførsel på innerdel eller utedel. Ved montering blir det lagt opp en testledning for testing av anlegg og vil/kan bli fjernet så det elektriske blir utfør etter norsk lov/krav.

 

Serviceavtale. En serviceavtale er med på å sikre at varmepumpen fungerer som den skal. Det foretas dyprens av fordamper/kondensator. Målings av ytelse samt lekasjekontroll. Det anbefales å gjøre dette hvert andre år. Prøv å bestill service på vår/sommer da på høsten er stor pågang og ventetid må beregnes
Pris: 1500,-
Kundens signatur

 

  Dato:
Selger signatur  

 

Stempel fra butikk