Har jeg 5 år reklamasjonsrett på varmepumpen?

Ja. Uavhengig av hvor lang garanti produsenten tilbyr, har du uansett 5 år reklamasjonsrett på varmepumper. Vi tilbyr også 5 års reklamasjonsrett på monteringen.

Bør jeg velge en varmepumpe-modell fra et kjent merke?

Ja. Vår analyse viser at de mest kjente merkene produserer gode varmepumper. Dessuten vil valget av et kjent merke øke dine sjanser for å få tilgang på reservedeler og kompetanse i fremtiden.

Kan jeg klare meg med en varmepumpe som eneste varmekilde?

Nei. I teorien vil en leilighet over ett plan og med svært åpne romløsninger kunne klare seg utelukkende med en luft-til-luft varmepumpe. Men hvis din bolig har flere etasjer og/eller lukkede romløsninger, vil du ha behov for flere varmekilder. For eksempel er det vanlig å plassere innedelen i stue-etasjen. Og fordi varme stiger, vil innedelen dermed ikke kunne varme opp kjelleretasjen. Bor du i et ekstremt kaldt område av landet, vil du uansett måtte belage deg på at varmepumpen i de kaldeste periodene vil behøve støtte fra alternative varmekilder. Med tanke på risikoen for driftsstans er det i tillegg viktig å ha alternative varmekilder tilgjengelig.

 

Hvilken forhandler/montør bør jeg velge?

Vi anbefaler at du velger kun ett firma og kjøper både pumpen og monteringen av dette firmaet. Dermed har du kun én aktør å forholde deg til om problemer skulle oppstå. Med tanke på kvaliteten på monteringen og muligheten for å kunne reklamere ved fremtidige driftsproblemer, bør du undersøke om firmaet er godkjent av den aktuelle importøren. Er firmaet godkjent av en importør av et seriøst merke, kan du være sikker på at pumpen er tilpasset norske forhold. Ikke minst vil du også kunne reklamere direkte til importøren om firmaet i mellomtiden skulle ha gått konkurs eller av andre årsaker har lagt ned virksomheten. Vi anbefaler i tillegg å undersøke om firmaet har en viss fartstid og i hvilken grad firmaet kan garantere tilgang på et reservedelslager i Norge. Hvis firmaet er avhengig av å bestille reservedeler fra utlandet, kan du risikere å bli uten en fungerende varmepumpe i lang tid. I tillegg kan du gjerne be firmaet om referanser, samt å google firmaet for å se om det dukker opp negative kundehistorier.

Er det mye arbeid å eie en varmepumpe?

Nei. Varmepumper krever lite arbeid fra eieren. For innedelens vedkommende er det først og fremst støvfjerning fra luftfilteret som må utføres. Hvor ofte denne jobben må gjøres, avhenger av innedelens plassering og det generelle renholdet i boligen. For utedelens vedkommende er det kun nødvendig å fjerne løv og andre fremmedlegemer fra viftehuset. Ideelt sett bør også viftehuset renblåses med trykkluft en gang i blant, avhengig av hvilket miljø utedelen er plassert i. Spør gjerne importør om hvilket vedlikehold som kreves, før du velger pumpe.

Må jeg ha service på varmepumpen?

Ja. Norsk varmepumpeforening (Novap) anbefaler å gjennomføre service på pumpen annethvert år. Dette for å sikre optimal effektivitet og forlenge levetiden. Behovet for service og hvor hyppig service bør utføres, vil avhenge av kvaliteten på selve pumpen, kvaliteten på monteringen og hvilken belastning den er utsatt for. Spør gjerne importør hvilke serviceintervaller som anbefales før du velger pumpe.